KVK Aydınlatma Metni

KADİR AKÇAY-HELENBEE&OĞUZPARK&ONIX MAĞAZALARI
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

KADİR AKÇAY-HELENBEE&OĞUZPARK&ONIX MAĞAZALARI (Bundan sonra kısaca “Şirket” olarak anılacaktır) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) 3. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendine göre bu aydınlatma metninde yer verilen kişisel veriler için “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir. Değerli müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, mağaza tedarikçilerimiz ve çalışan adaylarımızın kişisel verileri; Şirketimiz tarafından bu aydınlatma metninde açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

MAĞAZA MÜŞTERİLERİMİZİN HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENECEĞİ

ADI SOYADI, TELEFON NUMARASI, ADRESİ, E-POSTA, TELEFON NUMARASI, CCTV KAYIT BİLGİLERİ

CARİ HESAPLI MAĞAZA MÜŞTERİLERİMİZİN HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENECEĞİ

ADI SOYADI, TC KİMLİK NO, KİŞİNİN FOTOĞRAFI, KİMLİK SERİ NO, DOĞUM TARİHİ, DOĞUM YERİ, ANNE ADI, BABA ADI, ADRES BİLGİLERİ, TELEFON NO, İŞ ADRESİ, MESLEK BİLGİSİ, EŞİNİN ADI SOYADI, EŞİN İŞ ADRESİ, ANNE VEYA BABA ADRESİ, ANNE VEYA BABA TELEFON NO, İMZA, KALAN KREDİ MİKTARI, ALIŞVERİŞ GEÇMİŞİ, CCTV KAYIT BİLGİLERİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

1)KVK Kanunu’nun 5/2 (a) bendinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz faturaların düzenlenmesi, satış sonrası tüketiciye destek sağlanması amaçlarıyla işlenebilecektir.

2)KVK Kanunu’nun 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz satış öncesi bilgilendirme, alım-satım sözleşmelerinin kurulması, siparişlerin teslimi, mal satış süreçlerinin yönetilmesi, ödeme takibi, satış sonrası ürünlerle ilgili destek verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

3)KVK Kanunu’nun m. 5/2 (f) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla işlenmektedir.

4)KVK Kanunu’nun m. 5/1 düzenlemesi gereği, açık rızanızın olması durumunda kişisel verileriniz; pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve yukarıda açıklanan hukuki sebeplere dayanarak fiziki ya da elektronik ortamda; Ödeme Makbuzu, Üyelik ve Satış Sözleşmesi, Kimlik Sureti, Taksit Bilgisini İçeren Belge (Alınan Ürün Bilgisi İle), Fatura, Kredi Kartı Slip, E Arşiv Faturaları, Güvenlik Kamera Sistemi, Whatsapp Mesajı ve Instagram Mesajı vasıtasıyla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde ve yukarıdaki maddede sayılan amaçlarla sınırlı kalmak koşuluyla aşağıdaki kişi gruplarına aktarılır. Sayılanların dışında üçüncü kişilere herhangi bir kişisel veri aktarımında bulunulmaz. Kişisel Verileriniz;

1)Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması veri işleme şartına dayanılarak; ve sadece gerekli hallerde mahkemeler, kolluk kuvvetleri ve bilgi talep eden diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Mali Müşavir/Muhasebe, E-Finans Portalı, NEBİM-V3 Muhasebe Programı ile,

2)Şirketimizin haklarının tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında, sözleşmenin kurulması ya da ifası veri işleme şartına dayanılarak; ürün siparişlerinin teslim edilebilmesi amacıyla kargo firmaları ile,

3)Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorun olması veri işleme şartına dayanılarak; kişisel verilerinizin olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması ve hukuki destek alınması amacıyla hukuk büroları ile,

4)Veri sorumlusu olarak Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması işleme şartına dayanılarak; teknik destek alınabilmesi amacıyla teknik destek danışmanları ile paylaşılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin “c”, “ç” ve “f” bentlerindeki düzenlemelere dayalı olarak ve KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun şekilde muhafaza edilir;
• CCTV sistemi ile alınan görsel kayıtlarınız 30 gün,
• Fatura bilgileriniz 5 yıl,
• Cari hesap sözleşmesi bulunan müşterilerimizin kişisel verileri sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren 3 yıl,
• Tüketicinin korunması kanunu kapsamında işlem yapılan müşterilerimizin kişisel verileri, hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10yıl boyunca saklanır ve saklama süresi sonunda imha edilir.

E-TİCARET MÜŞTERİLERİMİZİN HANGİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENECEĞİ

ADI SOYADI, TELEFON NUMARASI, ADRESİ, E-POSTA, WEB ÇEREZLERİ verileri işlenmektedir.

WEB ÇEREZLERİ YÖNETİMİ

KİŞİ ÇEREZ AMAÇ SAKLAMA SÜRESİ

SADECE ZİYARETÇİ shop_display Ürünlerin görüntülenmesi Oturum süresi kadar
SADECE ZİYARETÇİ cookie_notice_accepted Çerezlerin kabul edildiğinin bilgisi 30 gün boyunca
ÜYE wordpress_logged_in Giriş bilgisi Oturum süresi kadar
ÜYE woocommerce_cart_hash Sepete ürün eklendiğinin bilgisi Oturum süresi kadar
ÜYE woocommerce_items_in_cart Sepetteki ürünlerin bilgisi Oturum süresi kadar
ÜYE wp_woocommerce_session_ Gerçekleştirilen eylemlerin bilgisi 3 gün boyunca

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

KVK Kanunu’nun 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; sunmuş olduğumuz e-ticaret sitesinin doğru ve verimli çalışması, üyelik hesabı açılabilmesi ve ürün, sipariş takiplerinizin rahatlıkla yapılabilmesi, sipariş ettiğiniz ürünlerin belirttiğiniz adrese teslim edilebilmesi, tarafınıza e-fatura ve sipariş takip bilgisi gönderilebilmesi amaçlarıyla işleyebilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz e-ticaret sitemizde doldurmuş olduğunuz üyelik formu ve sipariş formu aracılığı ile toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde ve yukarıdaki maddede sayılan amaçlarla sınırlı kalmak koşuluyla aşağıdaki kişi gruplarına aktarılır. Sayılanların dışında üçüncü kişilere herhangi bir kişisel veri aktarımında bulunulmaz. Kişisel Verileriniz;

1)Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması veri işleme şartına dayanılarak; ve sadece gerekli hallerde mahkemeler, kolluk kuvvetleri ve bilgi talep eden diğer kamu kurum ve kuruluşları ile;

2)Şirketimizin haklarının tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında, sözleşmenin kurulması ya da ifası veri işleme şartına dayanılarak, ürün siparişinizin teslimi için seçtiğiniz kargo şirketine ile,

3)Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorun olması veri işleme şartına dayanılarak; kişisel verilerinizin olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması ve hukuki destek alınması amacıyla hukuk büroları ile,

4)Veri sorumlusu olarak Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması işleme şartına dayanılarak; teknik destek alınabilmesi amacıyla teknik destek danışmanları ile paylaşılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin “c”, “ç” ve “f” bentlerindeki düzenlemelere dayalı olarak ve KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun şekilde muhafaza edilir.
Üyelik hesabı oluştururken işlediğimiz kişisel verileriniz, üyelik hesabınızı silme talebinizden itibaren 7 gün içerisinde silinir.
Siparişiniz tarafınıza ulaşmadan üyelik hesabınızı silme talebinde bulunduğunuz takdirde, siparişinizin tarafınıza hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmasını takip amacıyla, siparişinizin tarafınıza ulaştığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde silinir.

ŞİRKET ÇALIŞAN ADAYLARIMIZIN HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENECEĞİ

ADI SOYADI, DOĞUM TARİHİ, DOĞUM YERİ, CİNSİYET, ASKERLİK DURUMU, MEDENİ HALİ, ADRES BİLGİSİ, TELEFON NO, MEZUNİYET BİLGİLERİ, SON ALINAN ÜCRET, İŞ DENEYİMİ, REFERANS BİLGİLERİ, FOTOĞRAF, CCTV KAYIT BİLGİLERİ verileriniz işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

1)Kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi Şirketimize açıklamanıza konu olan; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla işlenecektir. Kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5/2(c) maddesinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine ve 5/2(f) maddesinde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

2)KVK Kanunu’nun m. 5/2 (f) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla Şirketimizin insan kaynakları politikasının uygulanması ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; iş başvurusu yapmanıza imkân tanıyan internet sitesi (www.ilan.eskisehir.net) üzerinden, fiziki ortamda (iş başvuru formu) veya sair iletişim kanalları aracılığıyla; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla dijital veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Ayrıca Şirketimize yüz yüze görüşmeye geldiğiniz taktirde kişisel verileriniz; fiziksel mekan güvenliğinin temini sebebiyle Güvenlik Kamera Sistemi vasıtasıyla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde ve yukarıdaki maddede sayılan amaçlarla sınırlı kalmak koşuluyla aşağıdaki kişi gruplarına aktarılır. Sayılanların dışında üçüncü kişilere herhangi bir kişisel veri aktarımında bulunulmaz. Kişisel Verileriniz;
•Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması veri işleme şartına dayanılarak; ve sadece gerekli hallerde mahkemeler, kolluk kuvvetleri ve bilgi talep eden diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin “c”, “ç” ve “f” bentlerindeki düzenlemelere dayalı olarak ve KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun şekilde muhafaza edilir; KVK Kanunu’nun 7. maddesine göre düzenlenen Silme ve İmha Politikasında belirtilen süreler dikkate alınarak
• CCTV sistemi ile alınan görsel kayıtlarınız 30 gün,
• Özgeçmiş ve başvuru formlarınız 6 ay
boyunca saklanır ve saklama süresi sonunda imha edilir. Şirketimiz bünyesinde değerlendirilmeyen özgeçmiş formları arşivlenmez ve 3. Kişilere aktarılmaz.

ŞİRKET TEDARİKÇİLERİMİZİN HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENECEĞİ

ADI SOYADI, ADRESİ, TELEFON NO, TC KİMLİK NO, BANKA BİLGİLERİ, ÇEK-SENET BİLGİLERİ, CCTV KAYIT BİLGİLERİ verileriniz işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
1)KVK Kanunu’nun 5/2 (a) bendinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; faturaların düzenlenmesi amacıyla işlenebilecektir.

2)KVK Kanunu’nun 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; Ürün/Hizmet Alım Satım Sözleşmelerinin kurulması, tedarik süreçlerinin yönetilmesi ve ödeme yapılması amaçlarıyla işlenebilecektir.

3)KVK Kanunu’nun m. 5/2 (f) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; tedarik sonrası ürünlerle ilgili destek alınması ve fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve yukarıda açıklanan hukuki sebeplere dayanarak fiziki ya da elektronik ortamda; Ödeme Makbuzu, Ürün/Hizmet Alım Sözleşmesi, Fatura, E Arşiv Faturaları ve görsel kayıtlarınız Şirketimizde yer alan Güvenlik Kamera Sistemi vasıtasıyla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde ve yukarıdaki maddede sayılan amaçlarla sınırlı kalmak koşuluyla aşağıdaki kişi gruplarına aktarılır. Sayılanların dışında üçüncü kişilere herhangi bir kişisel veri aktarımında bulunulmaz. Kişisel verileriniz;

1)Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması veri işleme şartına dayanılarak; ve sadece gerekli hallerde mahkemeler, kolluk kuvvetleri ve bilgi talep eden diğer kamu kurum ve kuruluşları, Mali Müşavir/Muhasebe, E-Finans Portalı, NEBİM-V3 Muhasebe Programı ile,

2)Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorun olması veri işleme şartına dayanılarak; kişisel verilerinizin olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması ve hukuki destek alınması amacıyla hukuk büroları ile,

3)Veri sorumlusu olarak Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması işleme şartına dayanılarak;teknik destek alınabilmesi amacıyla teknik destek danışmanları ile paylaşılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin “c”, “ç” ve “f” bentlerindeki düzenlemelere dayalı olarak ve KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun şekilde muhafaza edilir;
•CCTV sistemi ile alınan görsel kayıtlarınız 30 gün,
•Fatura bilgileriniz 5 yıl,
•Ürün/Hizmet Alım Sözleşmesi ile alınan kişisel veriler sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren 3 yıl boyunca saklanır ve saklama süresi sonunda imha edilir.

ŞİRKET ZİYARETÇİLERİMİZİN HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENECEĞİ
CCTV KAYIT BİLGİLERİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
KVK Kanunu’nun m. 5/2 (f) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz, Şirketimizin fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla yukarıda açıklanan hukuki sebebe dayalı olarak; mağazalarımızda ve genel merkezde yer alan güvenlik kameraları vasıtasıyla işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI
Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde ve yukarıdaki maddede sayılan amaçlarla sınırlı kalmak koşuluyla aşağıdaki kişi gruplarına aktarılır. Sayılanların dışında üçüncü kişilere herhangi bir kişisel veri aktarımında bulunulmaz. Kişisel Verileriniz;
Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması veri işleme şartına dayanılarak; ve sadece gerekli hallerde mahkemeler, kolluk kuvvetleri ve bilgi talep eden diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI
Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin “c”, “ç” ve “f” bentlerindeki düzenlemelere dayalı olarak ve KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun şekilde muhafaza edilir;
•CCTV sistemi ile alınan görsel kayıtlarınız 30 gün boyunca saklanır ve saklama süresi sonunda imha edilir.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak:

1)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2)Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6)KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yazılı veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu
aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz.
Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

İlgili Başvuru Formunu İndir

KADİR AKÇAY-HELENBEE&OĞUZPARK&ONIX MAĞAZALARI
Cumhuriye Mh. İş Bulma Sk. No:25 ESKİŞEHİR
0222 234 01 15
info@oguzgiyim.com